Home

Op onze website willen we door middel van veel foto’s en informatie iedereen in de gelegenheid stellen om met het mooie Engelse schapenras Clun Forest kennis te maken.

Wij houden onze schapen puur hobbymatig en zullen daardoor de kudde niet groter laten worden dan ca 8 ooien. Jaarlijks hebben we enkele lammeren te koop. Op de site staan veel foto’s van onze dieren, om een indruk te geven van onze kudde. Vooral op de lammerenpagina’s zijn mooie foto’s te zien van pasgeboren lammeren. De site is als hobby opgezet en zal de komende tijd verder worden ontwikkeld. Ook zullen we de meest actuele foto’s en lammeren die we te koop aanbieden op de site plaatsen.

Op de site van de Clun-Forest vereniging is veel informatie van het ras beschikbaar en over de Clun-Forest schapenvereniging. www.clunforest.nl

Clun Forest schapen